Välkommen till ett av Åtvidabergs äldsta företag

Visitkort, tavelinramningar, broschyrer, förpackningar och mycket mer.

Bok & Tryck

Bokbindarmästare J.A. Wahlgren startade rörelsen på 1850-talet. 1913 utökades rörelsen samtidigt som namnet ändrades till Åtvidabergs Bokbinderi & Accidenstryckeri. Tryckeriet övertogs 1958 av Tage Svensson och Harald Pettersson. 1970 flyttades verksamheten till gamla mejeriet. 1979 flyttade tryckeriet till Gamla brandstationen som har varit tryckeriets plats fram till sista november 2016.  Idag  finns vi på Spårgatan 11 ( EttikettoPrintcom huset).

Verksamheten drivs idag av Thomas Liljegren och Gerth Svensson. De är släkt med de tidigare ägarna Jan Svensson och Harald Pettersson. Åtvidabergs Bok & Tryck AB är idag ett av Åtvidabergs äldsta företag som fortfarande är aktivt.

Under de senaste årtionden har metoderna för framställning av trycksaker förändrats avsevärt. Den snabba utvecklingen har satt fantastiska redskap i händerna på många användare, men för att få ett bra slutresultat krävs det både kunskap och yrkesskicklighet.

Vi som arbetar på Bok och Tryck

Ingen bild hittades

Gerth Svensson

Ingen bild hittades

Mats Brindmark

Ingen bild hittades

Thomas Liljegren

Besök: Spårgatan 11, Åtvidaberg. Epost: info@bokotryck.se. Telefon: 0120-100 40.